Wednesday, February 8, 2012

iman atas iman


Dialah yg telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka(yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentera langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

[Al-Fath : 4 ]